UPRAVNI ODBOR

bootstrap table
Mobirise

PREDSJEDNIK SAVEZA -UOS 


Predsjednik : Aljo Bošnjaković

Hamze Hume br. 2/ Sarajevo
Tel/Fax : +387 33 200 188
Email : sdnrpfbih@bih.net.ba

ČLAN UPRAVNOG ODBORA SAVEZA 

Član : Ismet Čogić 

Vlašićka bb, Travnik 
Tel/Fax : +387 30 518 265 
Email : coga.a@hotmail.com

Mobirise
Mobirise

ČLAN UPRAVNOG ODBORA SAVEZA 

Član : Nazim Bećirović

Muhameda Seida S. 6., Zenica
Tel/Fax : +387 33 409 260 
Email : sdnrpzdk97@gmail.com

ČLAN UPRAVNOG ODBORA SAVEZA 

Član : Arif Cinac

Krupska bb, Bihać
Tel/Fax : +387 37 223 902
Email : sdnrpusk@outlook.com

Email : dedoo68@gmail.com

Mobirise
Mobirise

ČLAN UPRAVNOG ODBORA SAVEZA

Član : Suad Muharemović

Maršala Tita 147, Mostar
Tel/Fax : +387 36 551 621 
Email : zlatniljiljan@bih.net.com

ČLAN UPRAVNOG ODBORA SAVEZA

Član : Edin H. Muhamedović

Armije BIH 25, Tuzla
Tel/Fax : +387 35 264 368
Email : sdnrptk@hotmail.com

Mobirise
Mobirise

ČLAN UPRAVNOG ODBORA SAVEZA 

Član : Rogo Mehemed 

Sinanpaše Sijerčića 19, Goražde
Tel/Fax : +387 38 221 911
Email : zlatniljiljanks@gmail.com

Mobirise

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SAVEZA 

Predsjednik skupštine : Suad Muharemović   

Maršala Tita 147, Mostar     
Tel/Fax : +387 36 551 621
Email : zlatniljiljan@bih.net.com

© Copyright 2017 Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana