KANTONALNI SAVEZ

bootstrap templates
Mobirise

SAVEZ DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Predsjednik : Arif Cinac

Krupska B.B Bihać
Tel/Fax : +387 37 223 902
Email : sdnrpusk@outlook.com

SAVEZ DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA TUZLNANSKOG KANTONA

Predsjednik : Edin H. Muhamedović 

Armije BiH 25, Tuzla 
Tel/Fax : +387 35 264 368 
Email : sdnrptk@hotmail.com

Mobirise
Mobirise

SAVEZ DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Predsjednik : Nazim Bećirović 

Muhameda Seida Serdarevića 6, Zenica  
Tel/Fax : +387 32 409 260  
Email : sdnrpzdk97@gmail.com

SAVEZ DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

Predsjednik : Rogo Mehemed

Sinanpaše Sijerčića 19, Goražde
Tel/Fax : +387 38 221 911
Email: dedoo68@gmail.com

Email : dedoo68@gmail.com

Mobirise
Mobirise

SAVEZ DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA SREDNJO-BOSANSKOG KANTONA

Predsjednik : Ismet Čogić

Vlašićka b.b. Travnik   
Tel/Fax : +387 30 518 265 
Email : coga.a@hotmail.com

SAVEZ DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Predsjednik : Suad Muharemović

Maršala Tita 147, Mostar
Tel/Fax : +387 36 551 621
Email : dedoo68@gmail.com

Mobirise
Mobirise

SAVEZ UDRUŽENJA DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA "ZLATNI LJILJAN" I "ZLATNA POLICIJSKA ZNAČKA" SARAJEVSKOG KANTONA 

Predsjednik : Ismet Godinjak  

Franca Lehara 13/1, Sarajevo    
Tel/Fax : +387 33 220 706  
Email : zlatniljiljanks@gmail.com

© Copyright 2017 Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana