how to make a website for free

AKTIVNOSTI

Planirani projekti i programi se realizuju uglavnom u obimu i sadržaju koji zavise od iznosa finansijskih sredstava koja se obezbijede za te namjene. Glavni projekat koji je poprimio obilježje tradicionalnog je obilježavanje Dana Zlatnih ljiljana a realizuje se svake godine na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i svaki puta u drugom Kantonu. Posebno smo ponosni na ovaj projekat jer cijenimo da ovaj projekat ima izuzetni značaj ne samo za Savez već i šire iz razloga što realizacijom ovog projekta :
  • Obilježavamo značaj povijesnog perioda, odbrane i očuvanja Bosne i Hercegovine od uništenje a njenih naroda od nestanka,
  • Obilježavamo Svjetski dan borbe protiv fašizma,
  • Održavamo ga na prostoru cijele Federacije Bosne i Hercegovine,
  • Manifestujemo najmasovnije druženje koje organizuju boračke organizacije,
  • Promovišemo i štitimo nasljeđe države nam Bosne i Hercegovine,
  • Doprinosimo zbližavanju boračkih populacija,
  • Čuvamo i promovišemo kulturu i tradiciju naroda Bosne i Hercegovine,
  • Uključivanjem djece boračkih populacija u manifestaciju utičemo na razvoj njihovog patriotizma i ispravnog odnosa prema državi, vlasti, boračkoj populaciji i svemu što zahtijeva poštovanje i civiliziran odnos,
  • Doprinosimo zaštiti i očuvanju statusa dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i statusa drugih boračkih populacija i učesnika u odbrambeno- oslobodilačkom ratu. 
Pored ovog našeg glavnog projekta koji se obiželjava na najvišem nivou zajedno sa ostalim boračkim udruženjima proisteklim iz Armije R Bosne i Hercegovine vrši se posjeta Memorijalnom Centru u Srebrenici. Niži oblici organizovanja, Kantonalni Savezi i Općinskih Udruženja kroz svoje planove i programe obilježavaju značajne datume iz proteklog rata i vrše posjete šehidskim mezarima i porodicama poginulih i umrlih boraca.
Radom u proteklom vremenu Savez je u potpunosti opravdao svoje postojanje i potvrdio potrebu daljeg postojanja radi nastavka borbe za zaštitu stečenih i obezbjeđenja novih statusnih prava populaciji koju predstavlja. Dugoročni planovi Saveza su da se obezbijede trajne prostorije Saveza čiji dio bi se koristio kao muzejski prostor gdje bi se na jednom mjestu čuvali artefakti i uspomene na učinjeno herijstvo ove boračke populacije. Formirala bi se vlastita biblioteka sa knjigama u kojima se obrađuje predratni i ratni period i aktivnosti i djela zaslužnih pojedinaca i jedinica naše i drugih boračkih populacija. Formirala bi se centralna evidenciju sa biografijama svih poginulih i živih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, čuvali bi i sabirali istorijske dokumente i drugu građu koji bi mogli poslužiti za kasnije obrade i naučne radove. Prikupljale bi se knjige i druga djela koja su stvarali naši članovi ili njihova djeca a posvećena su ratnoj i poratnoj tematici. Održavali bi se okrugli stolovi po raznim temama i oblastima za članstvo i građanstvo, organizovali kursevi jezika, informatike i drugi kursevi za obrazovanje omladine i naših članova. Jednom riječju stvorili bi se uslovi da obavljamo djelatnost u skladu sa našim Statutom.

© Copyright 2017 Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana