web maker


ZAKONI

Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica

Dopuna zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica

Zakon o dopunskim pravima boraca - branitelja BiH

Zakon o povoljnijem prijevremenom penzionisanju boraca/branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata

© Copyright 2017 Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana