OBJAVE

bootstrap modal popup

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA U 2018.GODINIShodno uslovima za podnošenje zahtjeva i programa za ostvarivanje prava na
dodjelu sredstava Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
iz oblasti boračko/braniteljsko invalidske zaštite, a u predmetu iz Javnog poziva za
sufinansiranje programa/projekata za obilježavanje značajnih datuma, događaja i
ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata, objavljujemo izvještaj o terenskoj
posjeti Udruženju i obavljenoj kontroli utroška dodijeljenih
sredstava - transfer Obilježavanje značajnih datuma.

© Copyright 2017 Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana