free bootstrap theme

OPŠTI PODACI O SAVEZU 

Udruženje građana , Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine, je nestranačka i samostalna organizacija od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine formiran je pet godina nakon završetka ratnih dejstava izvedenih agresijom na Bosnu i Hercegovinu i nakon proteka vremena u kojem se većina boračkih udruženja već formirala. Razlog ovako kasnog formiranja Saveza bilo je to što se od aktuelnih vlasti očekivalo da svojim mjerama i postupcima definišu status najzaslužnije populacije u odbrani Bosne i Hercegovine. Uvidjevši da se status pripadnika ove populacije neće moći regulisati bez jakog Udruženja pokrenuta je inicijativa i obavljene sve potrebne radnje koje su krunisane formiranjem i upisom Saveza u registar Udruženja građana 29.11.2000. godine.  
Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine  je dobrovoljna, kolektivna organizacija Kantonalnih Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja koji u svom članstvu okupljaju dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova koja su navedena u Zakonu o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ( “Službene novine Federacije BiH “ broj 70/05 i 61/06 ). 
U skladu sa naprijed navedenim, dobitnikom ratnog priznanja ili odlikovanja smatra se državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u periodu vođenja odbrambeno-oslobodilačkog rata, od 18.09.1991. godine pa do 23.12.1995. godine, više puta iskazao ličnu hrabrost, požrtvovanost i lični doprinos u borbi za odbranu i oslobađanje Bosne i Hercegovine, odnosno koji se naročito istakao u oružanom suprotstavljanju agresoru ili koji je doprinijeo proširenju slobodnih dijelova Bosne i Hercegovine, pa mu je u skladu sa propisima dodijeljeno ratno priznanje ili odlikovanje :
 • Značka“Zlatniljiljan“najveće ratno priznanje
 • Orden slobode
 • Orden heroja oslobodilačkog rata
 • Orden oslobođenja
 • Orden zlatnog grba sa mačevima
 • Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem
 • Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem
 • Medalja za hrabrost
 • Medalja pobjede
 • Medalja otpora
 • Medalja za vojne zasluge
 • Policijska medalja za hrabrost
 • Zlatna policijska značka - zvijezda
 • Srebrena policijska zvijezda
 • Srebreni štit
Savez je formiran na način da na nivou Federacije Bosne i Hercegovine postoji krovni Savez, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg sačinjava sedam Kantonalnih Saveza a svaki Kantonalni Savez čine Općinska udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja. Organizacionu strukturu Saveza čine : Federalni Savez, sedam Kantonalnih Saveza i 42 Općinska Udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja sa područja 61. općine. Područje djelovanja Saveza je područje Federacije BiH, Distrikta Brčko i šire u skladu sa Zakonom. 

Programski ciljevi i djelatnost Saveza

Osnovni cilj formiranja Saveza bio je i ostao zadovoljenje opštih i posebnih interesa populacije koju okuplja i predstavlja Savez kao i vršenje određenih društvenih poslova.
Svoju djelatnost Savez usmjerava naročito na :
 • Zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjeloviti BiH, zajednicu ravnopravnih i konstitutivnih naroda koji u njoj žive;
 • Izgradnju demokratskog društva utemeljenog na slobodama, pravima i dužnostima čovjeka i građanina;
 • Saradnju sa ostalim boračkim udruženjima radi zajedničkog nastupa prema organima vlasti;
 • Obezbjeđenju i zaštiti zdravstvenog, pravnog i socijalnog statusa svojih članova i pružanje potrebnog vida pomoći;
 • Prikupljanje arhivske građe o učešću članova Saveza u pokretu otpora i oslobodilkačkoj borbi ;
 • Pokretanju programa koji se odnose na zapošljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i školovanje svojih članova i članova njihovih porodica;
 • Organizovanju sportskog i kulturnog života za svoje članstvo;
 • Stvaranju uslova za obavljanje privredne djelatnosti radi zaposlenja članova Saveza i obezbjeđena finansijskih uslova za svoj rad.

© Copyright 2017 Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine - Sva prava zadržana